Eye on practice

Observation and Reflection In Childcare and EducationThe partners of the EYE project have produced a collaborative report: ”EYE on Practice. Observation and Reflection in Childcare and Education (available in English and Dutch) is available here as a download. (PdF file, 2 MB)

We hope others wishing to research practice when working with young children may draw inspiration from it.

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium

Early Years Conference 2012

All Practitioners
are ResearchersPractitioners will enjoy an informative and interactive day exploring a range of research methods and have opportunities to reflect how their own practiceis influenced by research methodology.

Contribution made by international links through the EYE project will be an influence throughout the day as the LA welcomes the participation of our European collegues.

Read more about the Conference

From The Blog

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014

Eurydice and Eurostat Report Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014 The Eurydice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014 report, published jointly with Eurostat, contributes to informing policy efforts on early childhood education and care by combining statistical data and qualitative information to describe the structure, organisation and funding of early childhood education and care systems. [...]

Een toolkit voor observatie en reflectie

Dit document werd geschreven door de leidinggevenden en begeleid(st)ers uit België en Engeland teneinde met wederzijdse reflectie verschillen in hun werking te onderzoeken. Het definieert reflectie en bepaalt waarom reflectie wenselijk is. illustreert devaardigheden en kwaliteiten vereist van reflectieve begeleid(st)ers identificeert de inhoud van het reflectieproces en bezorgt debegeleid(st)ers een reflectiemiddel. Observatie- en reflectieroosters werden [...]

OOG op de Praktijk

Observatie en Reflectie in Kinderopvang en Kleuteronderwijs Het EYE eindrapport is klaar! “Oog op Praktijk. Observatie en Reflectie in Kinderopvang en Kleuteronderwijs” heet het boekje. Het beschrijft het project , de gehanteerde methodologie, de onderzoeksthema’s, projectresultaten, reflecties en conclusies van het onderzoek naar kwaliteit. Rapport_EYEonPractice_NL_DEF_lowres (2MB). CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium